Landstede Groep
17 november 2023

Start sloopwerkzaamheden op 15 januari 2024

Vanaf 15 januari 2024 starten we met de sloop van een gedeelte van Landstede MBO Harderwijk (Westeinde 33). We slopen eerst het rechtergedeelte en het gedeelte rondom de ingang. Het gedeelte tussen de ingang en het uiterste rechtergedeelte blijft staan. Dit gaan we hergebruiken voor de nieuwbouw. In het deel wat blijft staan worden wel sloopwerkzaamheden in de binnenkant uitgevoerd.

Sloop rechterzijde Westeinde 33 Landstede MBO

Met groene pijlen is aangegeven welke gedeeltes worden gesloopt.

 

Hergebruik materialen

We slopen duurzaam, op circulaire wijze. Dit betekent dat we zoveel mogelijk materiaal hoogwaardig hergebruiken, sorteren en recyclen. Zo beperken we verspilling en onnodig gebruik van grondstoffen.

Twee fases

De nieuwbouw van Westeinde 33 gaat in twee fases. In januari 2024 start de eerste fase: de sloop van het rechtergedeelte van het gebouw en de ingang. Het Morgen College wordt nieuw gebouwd en het, voor studenten en medewerkers bekend als, E- en G-gebouw gerenoveerd. In één van deze gedeeltes komt het StartCollege. In 2025 begint de sloop van de linkerzijde. Als dit is gesloopt, start de bouw van Landstede MBO, Landstede Groei en de Techniek Academie.

Zorg voor de omgeving

Tijdens de werkzaamheden blijft het gebouw van Landstede MBO grotendeels in gebruik. De werkzaamheden worden met zorg uitgevoerd, zodat de dagelijkse werkzaamheden van zowel de docenten als de studenten gewoon door kunnen gaan. Dit geldt ook voor de leefomgeving van de omwonenden. Ondanks een zorgvuldige voorbereiding en strikte maatregelen blijft het mogelijk dat er geluid-, trilling- en stofoverlast ontstaat.

Bouwverkeer

Deze sloop gaat logischerwijs gepaard met de aan- en afvoer van materieel en de afvoer van sloopmateriaal. Om de overlast op het terrein van Landstede MBO Harderwijk en het wegennet van Harderwijk te beperken zijn strikte afspraken gemaakt.