Landstede Groep
4 maart 2024

Sloop in volle gang

Half januari zijn we aan het Westeinde gestart met de sloop van de rechterzijde. De uiteinden van het gebouw zijn al helemaal verwijderd. Ook de vroegere ronde kantine moest eraan geloven. Samen met de theaterzaal die zich boven de kantine bevond.

Andere deel gebouw nog toegankelijk voor iedereen

Doordat we slopen en bouwen in 2 fases is het andere deel van het schoolgebouw toegankelijk voor iedereen. De hoofdingang is verplaatst naar het andere gedeelte van het gebouw. Ook de studentenkantine is nu op een andere plek. Een deel van de studenten van Landstede MBO Harderwijk heeft nog les in het gebouw aan Westeinde 33 waar geen sloopwerkzaamheden zijn.

Ruimte voor het Morgen College

Door het slopen van de uiteinden van het rechtergedeelte van het gebouw, maken we ruimte voor het Morgen College. Ook de bestaande E- en G-vleugel wordt gerenoveerd.  Naar verwachting starten we rond de zomer van 2024 met het bouwen van een gloednieuw gebouw voor de vmbo-school. Als de bouw volgens planning loopt, verhuizen de leerlingen na de zomer van 2025 naar het Westeinde. In fase 2 wordt de andere kant gesloopt.

Hergebruik materialen

We slopen duurzaam, op circulaire wijze. Dit betekent dat we zoveel mogelijk materiaal hoogwaardig hergebruiken, sorteren en recyclen. Zo beperken we verspilling en onnodig gebruik van grondstoffen.